Idrettsbelysning

Belysning for idrett er et av våre spesialområder, hvor vi besitter landets beste kompetanse!

Av alle de anlegg vi har prosjektert, kan følgende kanskje nevnes som de mest kjente:

For å se en mer utfyllende liste over de mest kjente prosjektene – se på CV – Tore Krok Nielsen!

Tore Krok Nielsen har også skrevet Lyskulturs publikasjon nr. 3 – Idrettsbelysning, samt vært med på å utvikle europastandarden NS-EN 12193. Tore arbeider også for CIE i forbindelse med utvikling av nye internasjonale standarder for idrettsbelysning.

I tillegg til å ha prosjektert de fleste av landets aller største idrettsanlegg, har vi også vært involvert i utallige mindre anlegg for trening og lek. Lysteam AS leverer tjenester i forbindelse med idrettsbelysning til anleggseiere, klubber, kommuner, andre rådgiverfirmaer og belysningsleverandører.

Hva vi kan bistå med:

  • Lysteknisk prosjektering (skisse-, for- og detaljprosjektering)
  • Valg av belysningsmateriell og leverandører
  • Kostnadsoverslag og budsjettering
  • Kontroll av leverandørberegninger i forbindelse med tilbudsgivning
  • Kontrollmålinger og dokumentasjon
  • Belysningssertifikater

Det er ingen grunn til å lete etter andre – hos oss får du korrekte svar!