Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.Dette er et bilde av lys på en stadium.