I disse tider hvor hindring av smittespredning har blitt en viktig sak, kan også belysning være et aktuelt tema i så måte.

UV-belysning har vært benyttet i en årrekke til desinfisering på sykehus og i laboratorier, og kan i mange sammenhenger benyttes med god effekt i andre områder – forutsatt tilstrekkelige sikkerhetsrutiner.

Det vil i den forbindelse være viktig å kontrollere at armaturer og lyskilder for UV gir tilstrekkelig effekt, og at produktene har tilstrekkelig energi innenfor de aktuelle bølgelengdene.

Lysteam AS har spektroradiometre fra GL Optic som vil være utmerkete verktøy for både laboratorie- og feltmålinger.

Ta kontakt for mer informasjon.

GL Spectis 4.0

Spektroradiometer for laboratorium / stasjonær bruk.

GL Spectis 5.0 Touch

Spektroradiometer for feltmåling og laboratorium.