Måling av UV-lys

I disse tider hvor hindring av smittespredning har blitt en viktig sak, kan også belysning være et aktuelt tema i så måte. UV-belysning har vært benyttet i en årrekke til desinfisering på sykehus og i laboratorier, og kan i mange sammenhenger benyttes med god effekt i andre områder – forutsatt Read more…