Hvem vi er

Dette nettstedet drives av Lysteam AS.
Org. no.: 920 514 480 MVA

Ansvarlig for nettstedet er:
Tore Krok Nielsen
Tel.: 91 87 32 56
E-post: tore@lysteam.no

Vår nettstedsadresse er: https://www.lysteam.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor?

Lysteam AS samler i utgangspunktet ikke inn noen personopplysninger direkte.

Kontaktskjemaer

Dersom du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev vil følgende obligatoriske opplysninger bli registrert:

  • Din e-postadresse
  • Ditt for- og etternavn
  • Ditt valg av e-postformat (tekst eller html)

Du kan etter eget ønske velge å opplyse oss om hvilket firma du arbeider i samt ditt telefonnummer når du registrerer et abonnement på vårt nyhetsbrev.

Vårt nyhetsbrev vil benyttes til å sende ut fagartikler, oversikt over kurstilbud, informasjon om interessante prosjekter vi er involvert i, samt eventuelle nye produkter vi har for salg.

Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke på relevant lenke i ethvert nyhetsbrev, eller ved å ta kontakt med oss.

Dersom du velger å handle i vår nettbutikk, vil alle opplysninger du legger inn der bli oppbevart i henhold til Bokføringsforskriften.

Informasjonskapsler

Dersom du godtar å motta informasjonskapsler (cookies) fra vårt nettsted, vil disse bli benyttet i statistikkøyemed. På denne måten kan vi forbedre vår nettside ved å tilby bedre innhold basert på erfaringer fra hvilke av våre nettsider som blir besøkt eller blir presentert i nettsøk.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på vårt nettsted kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.).
Vi har også lenker til våre forretningsforbindelser.
Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om du hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Dersom du velger å klikke på lenkene til våre forretningsforbindelser, vil du bli videresendt til de respektive firmaenes nettsteder. Da vil personverninnstillingene hos det enkelte firma gjelde.

Analyse

Vi benytter statistikk fra vår leverandør av webhotell, samt Google Analytics for å se hvilke deler av nettstedet de besøkende er interessert i. På denne måten kan vi løpende forbedre innholdet på våre nettsider. Vi har ingen mulighet til å spore enkeltbrukere, men kan se hvilke lenker som den besøkende har benyttet for å komme til våre nettsider.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Lysteam AS deler ikke noen personopplysninger med andre.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dersom du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, vil opplysningene du oppga i forbindelse med registreringen være lagret så lenge du er registret som abonnent.
Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på relevant lenke i nyhetsbrevene (eller ved å ta kontakt med oss). Dine registrerte opplysninger vil da bli slettet.
Du kan til enhver tid redigere dine kontaktopplysninger i forbindelse med abonnementet ved å klikke på relevant lenke i nyhetsbrevene.

Dersom du velger å handle i vår nettbutikk, vil alle opplysninger du legger inn der bli oppbevart i den perioden som til enhver tid er angitt i Bokføringsforskriften.

Informasjonskapsler kan ha forskjellig varighet og kan derfor ha varighet på ubestemt tid.
Du kan til enhver tid slette informasjonskapsler manuelt i din nettleser, eller du kan stille inn nettleseren til ikke å motta informasjonskapsler.

Ditt samtykke til å akseptere informasjonskapsler utgår etter et halvt år (eller etter at du eventuelt sletter alle lagrede informasjonskapsler fra oss.
Deretter må du gi ditt samtykke på nytt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du kan be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg.
Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Lysteam AS sender ikke noen av dine personopplysninger til tredjepart, med mindre vi blir pålagt dette av myndighetene i forbindelse med lovpålagte ettersyn / revisjoner.

Tilleggsinformasjon

Dersom Lysteam AS ønsker at du deltar i meningsmålinger (eksempelvis i arbeidet med internasjonale standarder), vil eventuelle opplysninger du velger å gi oss bli behandlet som beskrevet i de foregående punktene.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Alle personopplysninger oppbevares hos våre tjenesteleverandører som krypterte data.
Vår tilgang til dine data er beskyttet med tofaktorautentisering.

Våre rutiner for datalekkasjer

Lysteam AS samler verken inn eller oppbevarer sensitive personopplysninger, kun informasjon som normalt er allment tilgjengelig. Dersom datalekkasjer skulle skje vil vi uansett informere alle personer som har registrert seg hos oss om dette.