GL Spectis 4.0

NYHET! Spektroradiometer spesialtilåpasset måling av UV.

Spectis-1.0-Touch_Opti-Probe_600x600-oo5nm6mtjnw7r8bdwbf5vmhl8k8zps1hievn6701vs
Spectis_1.0-Touch_Sphere-48_600x600-1-oo7guvwumn3a2cp14k1h7xrh73sn6u853er2uok2a0

Tilbehør

Nøyaktig testing av spesielle lyskilder og armaturer.

Økt bruk av UV-LED krever nødvendig bruk av tilgjengelige og pålitelige måleverktøy. Å kjenne til strålingseffekt ved nøyaktige bølgelengder er veldig viktig for å utforme og evaluere systemer som involverer UV-stråling.

På den annen side krever infrarøde lysdioder som brukes i sensorteknologi og systemer for maskinlesing, pålitelig ytelsestesting for å hjelpe utviklere innenfor optikk og systemer med å utvikle bedre løsninger.

GL Optics spektroradiometere er individuelt kalibrert for å levere nøyaktige resultater raskt, og med mulighet for å integrere den bransjeledende Spectrosoft programvaren for avansert analyse og rapportering.

Det spektrale arbeidsområdet for GL Spectis 4.0 starter ved 200nm og går opp til 1050nm. Dedikert termisk justering tillater stabil avlesning ved forskjellige omgivelsesstemperaturer opp til 35 °C.

Grunnet korrekt kalibrering er absolutte UV-spektralverdier fri for feil grunnet strølyspåvirkning.
Bølgelengde- og linearitetskorrigering verifiseres ved bruk av en optisk benk.
Absolutte avlesninger er godt tilpasset standarden for svartstrålere og kontrolleres mot deuteriumlampe for kortbølget UV-stråling.

UV- og IR-målinger med GL Specis 4.0 kan fylle tomrommet innenfor en rekke nye LED-applikasjoner.

GLOPTIC_LOGO_BLACK_Cut

Korrekt - Kompakt - Sporbar.
Spektroradiometeret GL Spectis 4.0 har en stor «back-thinned» CCD-sensor i laboratoriekvalitet fra Hamamatsu og gir ekstraordinær stabilitet over lengre eksponeringstider. Enheten er kalibrert med bruk av referansestandarder som er sporbare til nasjonale laboratorier og bekreftet av den verdensomspennende anerkjente fabrikkalibreringen.
Elektroniske «dark current» -effekter overvåkes automatisk med intelligent kompensasjon for eventuelt avvik grunnet temperatursvingninger.

Den nyeste teknologien
Spektroradiometeret bruker den nyeste teknologien innen fotonikk for å sikre nøyaktig kontroll innenfor en rekke bruksområder.
For krevende måleoppgaver i laboratorium eller i produksjonen, da er dette fullt kalibrerte spektroradiometeret den ideelle løsningen. Det kan kobles til PC for bruk i laboratorium, produksjon eller i andre fasiliteter der UV eller IR skal måles.

Fleksibilitet for ledende industri
Med den universelle oppbyggingen av GL Spectis 4.0 kan du enkelt bygge et dedikert målesystem.
Ved å legge til noen av GL Optics tilleggskomponenter kan instrumentet måle irradians med standard diffusor eller fiberoptiske prober.
Ved å koble til en integrerende kule, kan total lys- eller strålingsfluks måles. Når instrumentet kombineres med teleskoper for luminans / radians, kan man foreta målinger for fotobiologisk sikkerhet.

Desinfeksjonslamper
Optisk stråling i UVC-området er mye brukt til desinfeksjon av luft, vann eller overflater.
Effekten av UVC-stråling mot virus, bakterier, gjær og sopp avhenger av bølgelengden.
Variasjonen i LED-binning og fra batch til batch må verifiseres når man arbeider med UV-LED i rensesystemer.

Skadedyrbekjempelse
Den maksimale bølgelengdeforskyvningen kan redusere fangsthastigheten til det halve.
Insektfeller med UVA-stråling må måles riktig, da fangsthastigheten avhenger sterkt av lampenes bølgelengde og intensitetsfordeling.

Medisinske lamper
Ved medisinsk hudbehandling med UVB er applikasjoner som kontrollerer smale båndutslipp ved 311 nm kritiske grunnet farlige bivirkninger. Et spektroradiometer som er stabilt over tid, repeterbart og kalibrert er løsningen for sikker produksjon av strålingsprodukter med UV.

Intensitetsdistribusjon for strålingsfluks (RID)
Produsenter av armaturer til medisinsk bruk samt andre teknologiselskaper bruker GL Spectis 4.0 spektroradiometer i en kombinasjon med GL Optics minste goniometersystem GLG 4-500 for verifisering av tredimensjonal intensitetsfordeling for lyskilder og armaturer innenfor UV- eller IR-området. Dette hjelper til med forbedret karakterisering av stråling fra spesialsystemer og sikrer riktig distribusjon av stråling og signaler i UV- og IR-områdene.

Spesifikasjoner

Spektral sensor: Back-thinned CCD bildesensor

Oppløsning: 2048 piksler

Fysisk oppløsning / datapunktintervall: ~ 0,5 nm

Optisk oppløsning / FWHM (halvverdibredde): 2,5 nm

Reproduserbarhet for bølgelengder: 0,5 nm

Integrasjonstid: 10 ms – 10 s i automatisk modus

A/D konvertering: 16 bit

Signal-/ støyforhold: 1000:1

Cosinuskorreksjon: Klasse B i henhold til DIN 5032-7 (Klasse A kan leveres som spesialversjon)

Strølys: 0,0002

Spektroradiometrisk nøyaktighet: 6%: 200nm – 220 nm / 5%: 220 nm – 500 nm / 4%: 500 nm – 1050 nm

Flimmerkompensering:

Temperatursensor og dark current kompensering:

Usikkerhet for fargekoordinater: 0,0015

Måling av lysfluks (med GL OptiSphere):

Måling av luminans (med GL OptiProbe):

Måling av illuminans (med GL OptiProbe):

Dataformat: XML

Grensesnitt mot PC: USB 2.0

Strømforsyning via USB-tilkobling: < 640 mA

Omgivelestemperatur: 5 – 35°C

Dimensjoner: 70mm x 170mm x204mm

Vekt: 1500g