Idrettsbelysning

I anlegg for idrett og fysisk aktivitet er belysning en viktig faktor. Det må være et tilstrekkelig lysnivå med god nok jevnhet i forhold til hvilke aktiviteter som foregår, og på hvilket nivå aktiviteten bedrives. Andre faktorer som lysets fargegjengivelse og blending er viktig for at opplevelsen blir best mulig.
Av alle parametere  er det sannsynligvis blending som er det mest kritiske.

Lysteam AS har lang erfaring og høy kompetanse innenfor idrettsbelysning og vi har vært involvert i alle typer anlegg. Vi har beregnet lys på alt fra de minste anleggene for lek og fritidsaktiviteter,
til de største anleggene for TV, -både på nasjonale og internasjonale mesterskap.

Vi er leverandør av tjenester til flere av idrettsorganisasjonene og er også involvert i internasjonal standardisering av lysanlegg for idrettsbelysning.

Lysteam AS v/Tore Krok Nielsen er forfatter av Lyskulturs publikasjon 3 – Idrettsbelysning. Ved å benytte våre tjenester sikres optimalt lysanlegg mht. pris og ytelse.