Gate- og veibelysning

God gate- og vegbelysning skal sikre at trafikanter av alle typer kan ferdes i mørket og både se og bli sett.

Belysningsløsningene er avhengige av omgivelser, hvilke trafikanter som er tilstede og trafikkmengder. Det gjelder å lage løsninger som passer inn i omgivelsene samtidig som ytelsen er tilstrekkelig. Det finnes dessverre eksempler på lysanlegg som er kraftig underdimensjonert mht. trafikksikkerhet, og lysanlegg som er overdimensjonerte og som sjenerer omgivelsene.

Lysteam AS har spisskompetanse mht. standarder og retningslinjer og vi kjenner godt til de ulike leverandørenes produkter. Vi kan derfor bistå med å prosjektere optimale løsninger mht. lysteknisk ytelse, sikkerhet, reduksjon av strølys til omgivelser og lysanlegg som passer inn i det fysiske miljøet.