Visualisering

visualisering-fp

Det kan ofte være vanskelig å forklare i ord eller tekniske termer hvordan sluttproduktet vil se ut.
I mange tilfeller kan det være helt avgjørende å kunne visualisere for å få en felles forståelse og enighet om hva resultatet skal være.

Vi tilbyr beregning, simulering og visualisering av ditt belysningsprosjekt, som deretter kan vises i presentasjoner og i rapporter.