Tunnelbelysning

Hvordan lyssette en tunnel? Her er det være flere ting å ta tak i. Først og fremst skal tunnelbelysning dekke trafikantenes behov – både for gående/syklende og bilførere.
Det er viktig å sikre at alle brukergrupper både ser det de skal og at de blir sett av andre.

I gangtunneler/kulverter for gående og syklende er det viktig å sikre at brukerne også føler seg trygge i forhold til potensiell kriminalitet/vold.

Belysning i tunneler kan også omfatte dekorative elementer som kan gi en positiv opplevelse for trafikantene, og bryte opp monotonien i lange tunneler.

Lysteam AS kan bistå med prosjektering i henhold til nasjonale- og internasjonale standarder, samt utvikle og visualisere ordinær tunnelbelysning, dekorativ belysning og effektbelysning.