Veglysnorm

Vi i Lysteam får mange spørsmål om, og jobber mye med å sørge for at alle belysningsprosjekter følger de normer og standarder som gjelder for ulike belysningsinstallasjoner.

Dette handler om normer for belysning av boliger, gate og veg, tunnel og trafikksikkerhet, uteområder, idrettsbelysning, belysning av arbeidsplasser og publikumsområder samt normer for universell utforming.

renseanlegg

Webløsningen VEGLYSNORM er laget nettopp med tanke på alle som trenger hjelp med å finne frem til korrekt og oppdatert informasjon.

Klikk under for mer informasjon og bestilling av abonnement på løsningen.

vegvesen_logo

Statens vegvesens regler er de mest nærliggende å tenke på mht. gate-, veg- og tunnelbelysning. Disse er i sin tur basert på andre normer og rapporter.

Statens vegvesens regler bygger på mange internasjonale normer.
Ved å sette seg inn i disse normene kan man forstå hva som er bakgrunnen for tallfestede krav, samtidig som man blir orientert om krav i normene som ikke fremgår direkte i Statens vegvesens egne publikasjoner.

I tillegg finnes det normer som Statens Vegvesen ikke benytter i sine håndbøker, men som vil være meget relevante for kommuner med egne belysningsplaner og private utbyggere.

sn-300x225